Rys historyczny

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach utworzone przez Radę Powiatu Kieleckiego Uchwałą Nr VIII/17/1999 funkcjonuje od 1976 roku, początkowo jako Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej dla Budownictwa w Kielcach a od 1992 roku jako Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach. Od stycznia 1999 roku organem założycielskim dla Centrum został Powiat Kielecki.
W listopadzie 2002 r. Powiatowe Centrum Usług Medycznych połączyło się ze Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Obwodu Lecznictwa Kolejowego i siedzibą Centrum stał się budynek usytuowany w Kielcach przy ul. Żelaznej 35.


Zakres i miejsca świadczenia usług
Aktualnie Centrum świadczy usługi medyczne w dwóch przychodniach:
 

  • W siedzibie Centrum przy uliczy Żelaznej 35 w Kielcach
  • W przychodni przy "Cementowni Nowiny" S.A. w gminie Sitkówka-Nowiny


Zakres usług medycznych wykonywanych przez PCUM:

  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
  • Rehabilitacja Medyczna
  • Medycyna Pracy
  • Diagnostyka Laboratoryjna I Obrazowa
  • Programy Profilaktyczne